"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje Wydarzenia | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Wydarzenia

Powiatowy Rajd Rowerowy

W dniu 3 maja 2016r. odbył się Powiatowy rajd rowerowy na orientację pn. „Ruszaj z nami z naturą i kulturą”. Celem rajdu było poznanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego terenu Powiatu Wołomińskiego. Trasa przebiegała przez teren Gminy Jadów i liczyła ok. 20km. Na trasie znajdowało się 5 punktów kontrolnych, na których uczestnicy odpowiadali na pytania oraz brali udział w konkurencjach sportowych. Na mecie czekały na uczestników atrakcyjne nagrody oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Główna nagrodę, czyli rower otrzymała p. Sylwia Miszczuk. Powiatowy rajd rowerowy na orientację współfinansowany był ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Kolejna edycja rajdu rowerowego odbędzie się 9 lipca 2016r. Serdecznie zapraszamy.

Poniżej galeria zdjęć z rajdu:

IMG_20160502_150553

 

 

 

 

 

 

 


Podpisanie Umowy Ramowej

W dniu 17.05.2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o godzinie 13:00 zostały podpisane Umowy Ramowe z Lokalnymi Grupami Działania na kolejne programowanie PROW 2014 – 2020. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” umowę podpisali: Prezes – Rafał Rozpara i Sekretarz – Jacek Szymański.

 


Punkt Doradztwa „Dowiedz się więcej” – zaproszenie na szkolenie z zakresu księgowości

Zaproszenie 19_05_2016_Wolomin

 

Program warsztatu w dniu 19 maja 2016 roku


Rajd rowerowy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rajdzie rowerowym02.05.2016 - Plakat rajd rowerowy

REGULAMIN


Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19.04.2016 w Punkcie Doradztwa w Wołominie ul. Wileńska 36A (piętro 2)

zaproszenie_I

 Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: