"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje Filmy | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Filmy

Otwarcie Drogi Jakubowej na terenie Diecezji Warszawsko – Praskiej

Otwarcie Drogi Jakubowej na terenie Diecezji Warszawsko – Praskiej
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.

Otwarcie Drogi Jakubowej na terenie Diecezji Warszawsko – Praskiej
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


Panel Ekspertów LGD Równiny Wołomińskiej

Panel Ekspertów LGD Równiny Wołomińskiej
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.

Panel Ekspertów LGD Równiny Wołomińskiej
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.

Panel Ekspertów LGD Równiny Wołomińskiej
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


Tłuszcz, 12 kwietnia 2012 – Konferencja dot. projektu współpracy PATROL

Tłuszcz, 12 kwietnia 2012 – Konferencja dot. projektu współpracy PATROL
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.
Tłuszcz, 12 kwietnia 2012 – Konferencja dot. projektu współpracy PATROL
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


Krubki Górki – uroczystości ku czci mjr.Hubala

Krubki Górki – uroczystości ku czci mjr.Hubala
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


Konferencja partnerstwa lokalnego w Starym Kraszewie

Konferencja partnerstwa lokalnego w Starym Kraszewie
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: