"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje Archiwum | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Archiwum


 • czerwiec 2018 (2)
 • Maj 2018 (7)
 • kwiecień 2018 (5)
 • marzec 2018 (9)
 • luty 2018 (7)
 • styczeń 2018 (9)
 • grudzień 2017 (10)
 • Listopad 2017 (7)
 • październik 2017 (5)
 • wrzesień 2017 (18)
 • sierpień 2017 (9)
 • lipiec 2017 (12)
 • czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (8)
 • kwiecień 2017 (5)
 • marzec 2017 (8)
 • luty 2017 (6)
 • styczeń 2017 (7)
 • grudzień 2016 (5)
 • Listopad 2016 (9)
 • październik 2016 (15)
 • wrzesień 2016 (24)
 • sierpień 2016 (18)
 • lipiec 2016 (17)
 • czerwiec 2016 (8)
 • Maj 2016 (4)
 • kwiecień 2016 (9)
 • marzec 2016 (4)
 • luty 2016 (7)
 • styczeń 2016 (3)
 • grudzień 2015 (13)
 • Listopad 2015 (8)
 • październik 2015 (10)
 • wrzesień 2015 (17)
 • sierpień 2015 (5)
 • lipiec 2015 (14)
 • czerwiec 2015 (22)
 • Maj 2015 (10)
 • kwiecień 2015 (10)
 • marzec 2015 (14)
 • luty 2015 (5)
 • styczeń 2015 (8)
 • grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (26)
 • październik 2014 (14)
 • wrzesień 2014 (12)
 • sierpień 2014 (12)
 • lipiec 2014 (9)
 • czerwiec 2014 (10)
 • Maj 2014 (10)
 • kwiecień 2014 (7)
 • marzec 2014 (4)
 • luty 2014 (7)
 • styczeń 2014 (6)
 • grudzień 2013 (5)
 • Listopad 2013 (7)
 • październik 2013 (7)
 • wrzesień 2013 (10)
 • sierpień 2013 (14)
 • lipiec 2013 (12)
 • czerwiec 2013 (12)
 • Maj 2013 (12)
 • kwiecień 2013 (16)
 • marzec 2013 (5)
 • luty 2013 (4)
 • styczeń 2013 (5)
 • grudzień 2012 (4)
 • Listopad 2012 (6)
 • październik 2012 (4)
 • wrzesień 2012 (11)
 • sierpień 2012 (24)
 • lipiec 2012 (6)
 • czerwiec 2012 (23)
 • Maj 2012 (11)
 • kwiecień 2012 (7)
 • marzec 2012 (7)
 • luty 2012 (5)
 • styczeń 2012 (4)
 • grudzień 2011 (5)
 • Listopad 2011 (1)
 • październik 2011 (2)
 • wrzesień 2011 (5)
 • lipiec 2011 (7)
 • czerwiec 2011 (3)
 • Maj 2011 (6)
 • kwiecień 2011 (6)
 • marzec 2011 (6)
 • luty 2011 (2)
 • styczeń 2011 (4)
 • grudzień 2010 (4)
 • Listopad 2010 (14)
 • październik 2010 (29)
 • wrzesień 2010 (30)
 • sierpień 2010 (8)
 • lipiec 2010 (7)
 • czerwiec 2010 (10)
 • Maj 2010 (11)
 • kwiecień 2010 (12)
 • luty 2010 (4)
 • styczeń 2010 (2)
 • grudzień 2009 (4)
 • Listopad 2009 (3)
 • październik 2009 (2)
 • wrzesień 2009 (9)
 • sierpień 2009 (21)

 • Drewniane jak malowane

  • Mapa – drewniana zabudowa w Powiecie Wołomińskim (projekt Drewniane jak malowane)mapa_drewniane_jak_malowane_mini
  • Rewers mapy:Rewers2
  • Folder:
   drewniane_jak_malowane_folder


  Trasy i szlaki turystyczne i tematyczne Powiatu Wołomińskiego

  Kobyłkowski szlak rowerowy: Szlaki rowerowe w Powiecie Wołomińskim:

  Szlaki wokół Zielonki

  Radzymińskie Szlaki Rowerowe Bitwy Warszawskiej 1920 roku

   


  NURT

  NURT

  W dniu 20.09.2011 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o realizację projektu „Niezwykły Urok Rzek – Turystyka” (NURT) ze środków PROW 2007-2013 w ramach Programu oś 4 „Leader” został rozpatrzony pozytywnie. Umowa na realizację tego projektu została podpisana z dniem 23.04.2013 r. Projekt realizowano wraz:

  • LGD „Ziemi Mińskiej”,
  • LGD „Razem ku Lepszej Przyszłości”,
  • LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,
  • Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”,
  • LGD „Natura i Kultura”,
  • Stowarzyszeniem LGD „Forum powiatu Garwolińskiego”.

  Wniosek opiewał na Kwotę 147 000,55 zł i udział LGD „RW” wynosił 26 953,58 zł.
  Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców i turystów obszaru Partnerów Projektu na temat lokalnych rzek poprzez wydanie folderu – przewodnika. By osiągnąć cel główny należało zrealizować następujące cele szczegółowe:
  wzrost zainteresowania mieszkańców i turystów lokalnymi rzekami oraz obszarem działania Partnerów Projektu poprzez organizację spływów kajakowych.
  Wypromowanie obszaru objętego LSR Partnerów Projektu poprzez organizację konkursu fotograficznego.
  W ramach projektu przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla lokalnej społeczności partnerów projektu. Warsztaty miały na celu przygotowanie potencjalnych uczestników konkursu fotograficznego. Poniżej załączono zdjęcia z przeprowadzonych warsztatów. W warsztatach wzięło 50 osób. Konkurs fotograficzny został przeprowadzony w dn. 1.06 – 15.09.2013 r.

  Uczestnicy konkursu złożyli następujące zdjęcia konkursowe:

  Folder promujący rzeki leżące na terenie LSR Partnerów Projektu wydano do dnia 15.11.2013 roku. Konferencja podsumowująca odbyła się 28-29.11.2013 roku.


  Na konferencji podsumowującej rozstrzygnięto konkurs fotograficzny i wręczono nagrody


  Lokalne Partnerstwa PAFW

  PAFWLokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 2008 roku. W trzech pierwszych edycjach zawiązały się 22 partnerstwa na rzecz dobra wspólnego, których działania objęły teren 49 gmin. Dzięki współpracy licznych organizacji pozarządowych, instytucji, firm i mediów udało się dokonać wielu pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach.

  Strona internetowa projektu „Moja i Twoja historia”

  30 września w Strachówce odbyła się konferencja otwierającą projekt „Moja i Twoja historia”.

  strachówka konferencja LP PAFW

   


  Broszura „Działaj Lokalnie”

  Szanowni Państwo,
  w związku z dużą ilością pytań, składanych przez beneficjentów „Działaj Lokalnie” prezentujemy broszurę poruszająca najważniejsze kwestię m.in. związane z budżetami projektów, z promocją, terminami realizacji itd.

  Broszura dostępna jest pod poniższym linkiem, w dziale „Publikację” oraz na dedykowanej stronie http://dzialajlokalnie.waw.pl/

  broszura_DL  Partnerzy:
  "Wolontariat to jest to"


  Moja i Twoja Historia  LGD "Bądźmy Razem"
  LGD "Ziemi Mińskiej"
  LGD 9

  Liga Bobra


  Liga Bobra


  Projekty współpracy: