"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-12-20
Konkurs "Opowiedz..."
Kategoria: aktualnosci, fio
Ośrodek Działaj Lokalnie na Równinie Wołomińskiej ogłasza Konkurs "Opowiedz..." 2021. Konkurs skierowany jest do Grantobiorców, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Programu Działaj Lokalnie 2021. Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w postacie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego trwającego maksymalnie 2,5 minuty. Celem Konkursu jest podsumowanie zrealizowanego projektu, podjętych działań. Podczas tworzenia pracy konkursowej należy wybrać i kierować się 1 z 4 kategorii tj. człowiek, miejsce, motyw, filmowy produkt projektu. Aby zgłosić prace konkursową należy nagrać i udostępnić fil bądź reportaż na jednym z postali np. YouTube, Vimeo na licencji Creative Commonds. Kryteriami podczas oceny  Informacje o licencji znajdują się również w Umowie dofinansowania projektu oraz złożyć kartę zgłoszeniową wraz z nagraną pracą na nośniku elektronicznym do biura LGD. Na prace konkursowe czekamy do 31 stycznia 2022r. Na laureatów konkursu czekają nagrody oraz upominki.
Szczegółowy opis kategorii, kryteriów oceny oraz formy prac można znaleźć na stronach internetowych: ODL na Równinie Wołomińskiej-Konkurs "Opowiedz..."
Karta Zgłoszeniowa do Konkursu Opowiedz... 2021
Regulamin Konkursu Opowiedz... 2021
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl