"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

4/2023

2023-09-11
Ogłoszenie o naborze nr 4/2023 - Rozwój działalności gospodarczej
Informujemy, że nabór wniosków nr 4/2023 na poddziałanie 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej skierowany jest do przedsiębiorców i odbędzie się  w dniach 09.10.2023 r. - 23.10.2023 r.
Komplet dokumentów, które zostały poprawnie wypełnione i podpisane należy złożyć ww. terminie w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej". Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.mazowieckie.ksow.pl,
www.arimr.gov.pl lub za pośrednictwem poniższych linków:

Ogłoszenie o naborze nr 4-2023 Rozwój 09.10.2023 - 23.10.2023
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 4-2023 – Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 4-2023 – Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze nr 4-2023 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze nr 4-2023 - Wzór Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl