"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" od 2016 roku organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie koloni letnich, półkolonii oraz zimowisk. Dzięki pozyskiwaniu środków z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) możliwe jest dofinansowanie do wypoczynku dzieci, których opiekunowie ubezpieczeni są w KRUS. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie wraz z kartą zgłoszeniową zaświadczenia z KRUS iż opiekun jest tam ubezpieczony. Pozostałe osoby ponoszą pełne koszty wyjazdu. W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdami organizowanym przez LGD wyjazdy cieszą się powodzeniem nawet poza obszarem jej działania. 
Informacje o bieżących wyjazdach publikowane są w powyższych zakładkach podzielonych na rodzaj wypoczynku, zakładce AKTUALNOŚCI na stronie www.lgdrw.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, gdzie można znaleźć bieżące informacje tj. plakaty, szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu, kart zgłoszeniowych oraz terminów składania ich w biurze. W razie pojawiających się pytań można skontaktować się z biurem LGD.
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl