"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

2/2024

2024-03-29
Rozstrzygnięcie naboru nr 2/2024 - wyniki
W trakcie trwania naboru (12.02.2024r. - 26.02.2024r.) 2/2024 przedsięwzięcie 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej" do biura Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" złożono 3 wnioski. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie, a Beneficjentom których operacje zostały wybrane do dofinansowania gratulujemy. Poniżej znajduje się:
  •     Protokół z posiedzenia Rady
  •     Uchwała zatwierdzająca listę operacji wybranych do dofinansowania
  •     Lista operacji zgodnych z LSR, pozytywnie ocenionych mieszczących się w limicie środków zawartych w ogłoszeniu o naborze nr 2/2024.
Protokół
Uchwała ws. przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 2-2024
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ra,mach naboru 2-2024
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl