"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

5/2022

2022-08-08
Zaproszenie na Szkolenie
W związku z ogłoszonym naborem na przedsięwzięcie 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" zaprasza wszystkie firmy zainteresowane naborem nr 5/2022 na szkolenie, które odbędzie się w dniu 18.08.2022r. (czwartek) o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10. Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową na adres biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ją osobiście do biura LGD "Równiny Wołomińskiej" ul. Przemysłowa 70, 05-240 Tłuszcz. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.08.2022r. (poniedziałek). Osoby, które zostały zakwalifikowane na szkolenie zostaną osobiście poinformowane i zaproszone na szkolenie.
Zgłoszenie na szkolenie Rozwój w LSR 2022
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl