"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

DL 2016

ZREALIZOWANE PROJEKTY


Historia Szkoły w Szewnicy zrealizowany przez Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy wraz z grupą nieformalną

 

Projekt "Historia Szkoły w Szewnicy" w pierwszym etapie, polega na zebraniu danych i informacji, opowieści, historii, zdjęć i innych materiałów do opisania historii i stworzenia prezentacji multimedialnej, która ukazywałaby PSP w Szewnicy od początku jej istnienia. Kolejnym etapem jest przygotowanie wystawy zdjęć oraz zebranie eksponatów do stworzenia małego"muzeum" Szkoły (zdjęcia wymagają zabezpieczenia i obróbki). Po zebraniu i uporządkowaniu wiedzy, zdjęć, eksponatów i stworzeniu prezentacji multimedialnej, chcemy to wszystko zaprezentować podczas uroczystości, która będzie połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość zostaną zaproszeni byli i obecni nauczyciele, absolwenci i uczniowie szkoły,społeczność lokalna oraz władze Gminy. Na miesiąc przed planowaną uroczystością planowane jest ogłoszenie konkursu na najciekawszą/najlepszą pracę dotyczącą Szkoły w Szewnicy (nagrody w zależności od pozyskanych środków, jury -przedstawiciele nauczycieli, organizatora projektów, sponsorów). Prace zostaną wystawione w sali gimnastycznej lub korytarzach szkoły, a wyniki zostaną podane w dniu uroczystości. W czasie trwania uroczystości planujemy wręczyć podziękowania dla Pani Teresy Ślusarz - byłego Dyrektora Szkoły i Pani Wandy Balcerzak - byłego pracownika administracyjnego.

 

Wejdź do teatru 6 zrealizowany przez Zespół Teatralny ZYGZAK

 

W ramach projektu zorganizujemy zajęcia warsztatowe dla osób z trenu gmin Tłuszcz i Klembów, głównie młodzieży. Po zatrudnieniu kompetentnych osób oraz zaangażowaniu wolontariuszy, zrekrutujemy osoby chętne do udziału w proponowanych przez nas zajęciach. W tym celu będziemy prowadzić przede wszystkim rozmowy bezpośrednie z uczniami okolicznych szkół. Będziemy stawiać głównie na osoby chętne rozwijać swoje wokalne i teatralne pasje.Kolejnym etapem będą zajęcia artystyczne, które odbędą się w dwóch gminach powiatu wołomińskiego. Rozpoczną się one od wyjazdu warsztatowo-integracyjnego,gdzie uczestnicy poznają się, co pozwoli na zbudowanie odpowiedniej atmosfery pracy oraz przedstawią oczekiwania. Wtedy też zatrudniony instruktor, który poprowadzi zajęcia, będzie mógł ocenić poziom zaawansowania uczestników w aktorstwie i śpiewie. Późniejsze zajęcia obejmą ćwiczenia z dykcji, które przydadzą się w życiu codziennym, a także ćwiczenia na koncentrację i emisję głosu. Poprowadzimy podstawowy trening aktorski. Podczas zajęć wokalnym odbędą się ćwiczenia oddechowe oraz wokalne przy akompaniamencie pianina lub gitary.Finałowym etapem będzie spektakl teatralno-muzyczny. Role zostaną dobrane do charakteru i możliwości danej osoby. Występ odbędzie się na terenie powiatu wołomińskiego. Ponadto, aby wypromować twórczości mieszkańców, odbędą się jeszcze dwa wydarzenia podczas można będzie obejrzeć spektakl Teatru Zygzak,powstały w latach poprzednich, właśnie dzięki współpracy mieszkańców. Dzięki występom inni zobaczą jakie efekty przynoszą tego typu działania, zainspirują się do działań czy zachęcą do udziału w warsztatach. Na zakończenie odbędzie się spotkanie ewaluacyjne, gdzie instruktor teatralny przekaże uczestnikom uwagi na przyszłość, przydatne przy kolejnych przestawieniach.

 

 zaGRAj w Zielonkę! zrealizowany przez Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce

 

Projekt "zaGRAj w Zielonkę!" to szereg działań o charakterze warsztatowym, których motywem przewodnim będą gry planszowe,karciane i inne (ale nie komputerowe!), czyli gry papierowe w rozwoju dziecka.Inspirując się na znanych grach tj. Piotruś, Memo, Domino itp. spróbujemy z dziećmi zaprojektować własne, lokalne, niepowtarzalne gry.

Zajęcia będą realizowane w lokalach zielonkowskich Bibliotek pod wspólnym hasłem "zaGRAj w Zielonkę!". W 2012 roku MBP realizowała projekt w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (finansowany ze środków ARFP iPAFW), w którym jedno z działań dotyczyło właśnie planszowej gry lokalnej. Jej prototyp Biblioteka posiada i chciałaby go wykorzystać by razem z dziećmi stworzyć kolejne lokalne gry (planszowe, karciane itp.) na bazie dobrze znanych dzieciom gier. Powstające gry będą w większości będą nawiązywały do Zielonki.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie:

-1 konkursu "Jak dobrze znasz Zielonkę?" (konkurs z nagrodami podczas Dni Zielonki),

-4 warsztatów "zaGRAj w Zielonkę" (po dwa dla dzieci starszych i młodszych; zabawa i projektowanie gier),

-1 spotkanie "zGRAna choinka w Bibliotece"(warsztaty oparte o gry planszowe i lokalne),

-3 zajęcia w bibliotekach szkolnych (prezentacja i promocja gier lokalnych),

-3 spotkania w przedszkolach (jw.),

-1 spotkanie w Klubie "Muminki" (jw.).

 

Do realizacji projektu niezbędny jest zakup:

-nagród do konkursu (różnorodne gry, puzzle itp.),

-materiałów plastycznych na warsztaty,

-gier planszowych (będą stanowiły punkt wyjścia do pracy nad własnymi, lokalnymi grami),

-wykonanie koszulek dla realizatorów projektu,

-wydanie zaprojektowanych gier (po około kilkadziesiąt egzemplarzy oraz kilka sztuk gier w większym formacie).

Projekt zakłada zaangażowanie do wspólnej pracy szerokiej grupy osób.

 

Obserwujemy ptaki Puszczy Białej zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota

 

Proponowany projekt to utworzenie ścieżki ornitologicznej.

W ramach realizacji będą podjęte następujące działania:

- zakupiony zostanie i zamontowany na stałe do podłoża w sposób zabezpieczający przed wandalami sprzęt optyczny- luneta do obserwowania  ptaków,

- postawiona będzie 1 tablica,  ilustrująca ptaki Puszczy Białej i okolic z krótkim opisem poszczególnych gatunków

- zamontowane zostaną 2 kierunkowskazy prowadzące od drogi publicznej nr 4403W  Knurowiec -Ostrołęka, aż do "Obserwatora", tworząc tym samym krótką ścieżkę edukacji przyrodniczej,

-zostaną zaprojektowane i wydrukowane plakaty promujące projekt,z niezbędnymi informacjami

- odbędą się dwa pikniki  z ornitologiem, które stanowić będą lekcje w terenie z przekazaniem wiedzy, a na koniec których zaserwowany będzie poczęstunek dla uczestników,


Kartka z kalendarza" zrealizowany przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska

 

Projekt „Kartka z kalendarza” polega na zorganizowaniu warsztatów i różnych eventów  (mini projektów) dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, wszystkich mieszkańców gminy Strachówka. Działania związane będą ze znanymi i nieznanymi świętami  zapisanymi w kalendarzu. Wybraliśmy te, które są ważne i odpowiadają na potrzeby różnych grup wiekowych. Do projektu zaproszone zostaną  klasy ZS w Strachówce z wychowawcami.  Zaproponujemy im"kartki z kalendarza". Uczniowie przygotują projekt i przeprowadzą event dla społeczności lokalnej.  Dla każdej klasy zostaną zorganizowane warsztaty tworzenia szablonów i przypinek. Zostaną one wykorzystane podczas eventów. Wybrane zostały m.in.

08.09 - Międzynarodowy Dzień Marzyciela i Dobrych Wiadomości,20.09 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 29.09 – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

09. 10 - Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, 20.10 –Europejski Dzień Seniora, 05.11 – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, 11.11 –Święto Odzyskania Niepodległości. Na event klasa będzie miała do dyspozycji 500 zł. Trzy  najciekawsze eventy, angażujące dużą liczbę osób (rodziców, seniorów) otrzymają nagrodę, dofinansowanie do wycieczki (łączna kwota 1500 zł)

Wspólnym przedsięwzięciem dla ucz. ZS przeprowadzonym przez wolontariuszy będzie akcja „Wędrujące Tablice Ważnych Słów” nawiązująca do 10.12. Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. W każdej klasie odbędą się warsztat o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ucz. wybiorą z niej słowa – klucze i dodadzą do nich  ważne dla siebie słowa np. miłość, rodzina, itp. Następnie na warsztatach zrobią  tablice z tymi słowami.  Ucz. będą wypożyczać tablice, rozmawiać o nich z seniorem (mamą, babcią) zrobią wspólne zdjęcie i z komentarzem prześlą na stronę szkoły. Najciekawsze wypowiedzi otrzymają nagrody.

 

 

Kuźnia talentów zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Teraz My"

 

Nasz projekt polegał będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych dla całych rodzin i wszystkich chętnych  dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców z dwóch sąsiednich gmin Długosiodło i Brańszczyk. Warsztaty odbywały się będą raz w tygodniu (sobota) po ok. 3 godziny. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać przede wszystkim tajniki tworzenia własnoręcznie pięknych ozdób,pamiątek itp. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają różne  techniki plastyczne: decoupage, malowanie węglem, farbami, pastelami, malowanie na szkle, pisanie ikon, tworzenie ozdób z gipsu, ekowikliny, bibuły, papieru kolorowego oraz elementy krawiectwa. Przed rozpoczęciem warsztatów odbędzie się integracyjny plener malarski dla wszystkich. Również w trakcie trwania warsztatów planujemy przeprowadzić trzy imprezy plenerowe dla uczestników projektu i wszystkich chętnych. A będą to:podchody, marsz na orientację w terenie (przy użyciu kompasów), kulig lub tropienie lisa na śniegu. Podczas każdej z tych imprez planujemy ogniska oraz szereg gier i zabaw (testy sprawnościowe, zręcznościowe, rozgrywki drużynowe,konkursy plastyczne itp. Oprócz osób prowadzących i wolontariuszy na warsztaty chcemy zaprosić również rodziców i znajomych beneficjentów, którzy posiadają talenty artystyczne, rękodzielnicze aby podzielili się swymi umiejętnościami z uczestnikami warsztatów. Na zakończenie warsztatów uczestnicy przygotuję wystawę swych prac. 

 

Krok ku przeszłości - kurs tańców narodowych i historycznych zrealizowany przez Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

 

W celu rozpowszechnienia i promocji bogactwa kulturowego zamierzamy zorganizować warsztaty taneczne. Chcemy rozpromować takie style jak polonez czy mazur, które obecnie odchodzą w zapomnienie. Według Raportu o Stanie Kultury stworzonego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego taniec to aktywność najmniej popularna wśród uczniów i studentów,zaś badanie przeprowadzone dla tej instytucji na próbie 1046 osób z trzech małych miast pokazało, że taniec jest niepraktykowaną czynnością czasu wolnego.

Projekt obejmuje organizację warsztatów tanecznych i przedstawienia. Po stworzeniu zespołu, który będzie brał udział w warsztatach dostosujemy program i zakres warsztatów do ich umiejętności. Podczas kursu tańców narodowych uczestnicy poznają naszą tradycję z nimi związaną, a przede wszystkim nauczą się kroków takich tańców jak: polonez, mazur, a także tańców historycznych głównie z baroku i renesansu, tj.: kontredansów popularne na dworach. Dodatkowo w ramach kursy przygotują choreografię do przedstawienia,które będzie ostatnim punktem zadania. Co kilka spotkań przeprowadzimy ewaluację częściową, aby uczestnicy warsztatów mieli wpływ na prowadzenie zajęć, tak aby mogli oni jak najefektywniej w nich uczestniczyć. Postaramy się dzięki temu dostosować program do oczekiwań i preferencji odbiorców. Po wszystkich działania zbierzemy wszystkie osoby, które brały udział w realizacji zadań i przedyskutujemy wszystko, co udało lub nie udało się wykonać. W rezultacie będziemy mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość odnośnie wspólnej pracy i realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności.

W celu szerokiego rozpromowania naszej inicjatywy zorganizujemy przedstawienie taneczne, podczas którego zaprezentujemy owoce naszej pracy.

 

Konkurs fotograficzno - filmowy "Blaski i cienie Mazowsza" zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie

 

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch oddzielnych sesji fotograficznych. Zadaniem pierwszej sesji fotograficznej dla uczestników konkursu będzie pokazanie piękna natury oraz negatywne strony działalności człowieka np. zaśmiecanie środowiska. Natomiast druga sesja poświęcona będzie uchwyceniu za pomocą aparatu fotograficznego lub kamery zabytków Mazowsza tych w lepszej jak i tych w gorszej kondycji - wymagających pomocy w formie naprawy lub odrestaurowania.

W każdej sesji uczestnicy zgłaszają maksymalnie 3 zdjęcia w wersji elektronicznej lub jeden film 5 minutowy na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie, ul. Wł. St. Reymonta 20, 07-230 Zabrodzie. Konkurs zakończy się podsumowaniem i wyłonieniem zwycięzców (I, II,III miejsce), oraz wystawą pokonkursową zdjęć i pokazem nagrodzonych i wyróżnionych filmów.


Taneczny krok zrealizowany przez STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZAWISZYNIE

 

Od lipca 2016 do końca listopada 2016r. przewidujemy cykl 20 warsztatów tanecznych dla:

- dzieci w wieku 3-6 lat,

- dzieci w wieku 7-10 lat, cykl 20

- młodzieży w wieku 11-18 lat

- dorosłych

Każda z grup składać się będzie z grupy do 15 osób, łącznie w warsztatach weźmie udział 60 osób. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnego instruktora Panią Hannę Koza, która prowadziła już warsztaty taneczne w Naszej miejscowości oraz również zajęcia taneczne w GOKu w Jadowie.

Zorganizowanie pokaz umiejętności nabytych na zajęciach podczas Dożynek gminno - parafialnych oraz występu podczas zabawy andrzejkowej.

Warsztaty rozpoczną się już w miesiącu lipcu skończą się z końcem listopada, w ten sposób choć w niewielkim stopniu zapewnimy dzieciom sposób na nudę podczas wakacji spędzanych w domu.

Wykorzystanie sprzętu zakupionego we wcześniejszych realizacjach projektów.

 

Czy znasz swój las? Zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie

 

W ramach projektu planujemy organizacje i przeprowadzenie 4  działań:

1. Warsztaty "Leśne zwierzęta, gady i płazy"

Wszyscy chętni przejdą spacerem, bądź pojadą rowerem do zagrody PER-ZOO, w której przeprowadzone zostaną warsztaty. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zwierzęta, zobaczą np. żaby, węże, jaszczurki. W trakcie zorganizowane zostaną konkursy wiedzy i sprawnościowe, dla uczestników.W trakcie wspólnego spędzania czasu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o okolicznym lesie i poznają lepiej siebie nawzajem.

2. Las nocą-spacer

To kontynuacja poprzedniego działania, tylko rozszerzonego o nowych starszych uczestników i nastawienie na wykorzystanie kolejnego zmysłu,czyli słuchu. Jeśli będzie duże zainteresowanie to planujemy podzielić uczestników na mniejsze grupy, by nie robić zbyt dużego hałasu i nie płoszyć leśnej zwierzyny.

3. Wielkie grzybobranie

W trakcie grzybobrania uczestnicy zostaną podzielni na grupy i w określonym czasie będą musieli wrócić ze swoimi zbiorami. Każdy otrzyma opracowany na te okoliczność podręczny atlas grzybów, żeby zebrać tylko te jadalne. Podczas grzybobrania zachęcimy uczestników do zbierani nie tylko grzybów, ale i śmieci. W nagrodę wszyscy będą mogli wziąć udział we wspólnej zabawie. W ramach projektu wypożyczone zostaną sprzęty do zabaw dla dzieci, a mieszkańcy przygotują ciast i drobne przekąski. O ile humory dopiszą i uczestnicy podejmą wyzwanie, to z zebranych grzybów usmażymy wspólnie jajecznicę.

4. Warsztaty "Leśne cudaki"

To zajęcia głównie dla dzieci, które będą tworzyć prace plastyczne na bazie darów lasu: szyszek, nasion, gałązek, suszu itp. z wykorzystaniem drobnych materiałów plastycznych zakupionych w projekcie.Ograniczać będzie je jedynie inwencja własne. Warsztaty będą zorganizowane na miejscowym placu zabaw.

  

Nasza Wieś - Nasze Bogactwo zrealizowany przez Stowarzyszenie "Potok serc"

 

Projekt polega na 4 głównych działaniach:

1) Pracach porządkowych na naszej wiejskiej działce:a)porządkowanie terenu b) grodzenie działki c) zakupu materiału na postawienie wiaty

2) Zorganizowaniu warsztatów międzypokoleniowych z rękodzieła - decoupage,enkaustyki, prac z filcem 3) Pikniku rodzinnego p.n.   "Nasza Wieś - Nasze Bogactwo"4)Promocji projektu

1a) Porządkowanie terenu

ZGKiM pomoże sprzętem w karczowaniu chaszczy, mieszkańcy potną i wywiozą karpy i konary, część pozostawimy na ogniska. Śmieci nie ma dużo, więc dzieci z niewielką pomocą rodziców sobie poradzą. Na zakończenie sprzątania –ognisko z pieczeniem kiełbasek 

1b) Grodzenie terenu. Przęsła na ogrodzenie terenu zostały zakupione  w roku ubiegłym z budżetu gminy. Obecnie zainstalujemy je w czynie społecznym, furtkę i bramę zakupimy z funduszu wiejskiego.

1c) Część drewna na wiatę zakupimy z dotacji, reszta od darczyńców

2)Planujemy 7 h warsztatów rękodzieła dla dzieci i osób dorosłych

3) Piknik będzie świętowaniem nowego wyglądu działki i integracją mieszkańców do podejmowania kolejnych inicjatyw, służących dobru wspólnemu. Zostanie on zorganizowany w oparciu o zaangażowanie konkretnych grup mieszkańców, którzy zajmą się określonymi czynnościami.

5)Promocja projektu: przygotowanie informacji  na tablicy ogłoszeń, portalach społecznościowych Fb i z ust do ust. Zadbamy o promocję darczyńców poprzez zamieszczenie logotypów "Działaj Lokalnie" i Darczyńców na: plakatach umieszczanych na tablicach wiejskich i przystankach,  informacji „od sąsiada do sąsiada", na banerze - zamówimy nieduży baner  Piknik Rodzinny "NASZA WIEŚ – NASZE BOGACTWO" – który będzie służył na kolejne lata, bo hasło będzie zawsze aktualne.

 

Siatkowo i sportowo zrealizowany przez Fundacja RAZEM

 

Zadanie obejmuje realizację następujących działań:

1. Warsztaty z zumby- grupy 10-15 osobowe po 2 godziny zajęć 1 spotkanie.

2.Przystosowanie boiska do piłki siatkowej.

3.Warsztaty- jak poradzić sobie ze stresem.

4. Zorganizowanie pikniku sportowo i siatkowo z meczem w siatkówkę - mecz o zdrowie.

 

 

"Na wesoło z tradycją" zrealizowany przez Ochotnicza Straż Pożarna w Równem

 

Projekt polega na działaniach, które przyczynią się do realizacji celu projektu:

     a)Zakup art.przemysłowych ,karty magnetycznej i art. biurowych       

     b) Zorganizowanie spotkania przy ognisku w miejscowości Równe

     c) Warsztaty taneczne dla dzieci

     d) Warsztaty kulinarne dla chętnych

     e) Zorganizowanie Festynu Rodzinnego "Dzień Ziemniaka-Równe 2016"

     f) Warsztaty rękodzielnicze "Sztuka ozdabiania makaronem"

     g) Zabawa andrzejkowa związana z tradycją i zwyczajami 

     h) Warsztaty kulinarne dla dzieci

     i) Wigilia-uroczyste podsumowanie projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu związane jest zakupem art.przemysłowych i art. biurowych .W drugim miesiącu będzie zorganizowane spotkania z  mieszkańcami (dzieci,młodzieży,gospodynie, osoby chętne) przy ognisku na łące Pani sołtys Równego.Podczas spotkania zostanie przedstawiony i przedyskutowany plan  projektu , etapy jego realizacji, pomysły na zaangażowanie. Informację o spotkaniu zamieścimy na tablicy ogłoszeń i portalach.


NIE JESTEŚ SAM II zrealizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw  IMPULS

 

 

W Polsce systematycznie wzrasta liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, co więcej - przewidywane jest jeszcze wyraźniejsze kształtowanie się tej tendencji w przyszłości (ze względu na zwiększenie poziomu społecznych zagrożeń dla zdrowia, takich jak: bezrobocie,ubóstwo, przemoc, rozluźnienie więzi społecznych). Z danych statystycznych przedstawionych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego wynika, że wciągu 18 lat wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119 % :( z 1.629 do 3.571 na 100 tys. ludności) w opiece ambulatoryjnej i o 50 % ( z 362 do 542 na 100 tys. ludności) w opiece stacjonarnej. Celem zadania "Nie bądź sam II" jest utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin z terenu co najmniej 2 gmin powiatu wołomińskiego(Tłuszcz, Klembów) z elementami psychoterapii, wsparcia psychologicznego,socjoterapii oraz doradztwa zawodowego w celu upowszechniania wiedzy z zakresu profesjonalnych form pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i pedagogicznej w celu usprawnienia współpracy ze specjalistami. Działania będą miały na celu uzupełnienie luk w istniejącym systemie opieki nad rodziną. Z uwagi na prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działania w ramach poradnictwa psychologicznego, korzystnym byłoby prowadzenie na terenie powiatu punktu/poradni oferującej specjalistyczną pomoc zarówno na poziomie krótkoterminowych konsultacji jak i specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej. Działanie kierowane będą do rodzin i ich członków, w tym małżeństw patchworkowych, samotnych rodziców itp. W ramach powstałego punktu konsultacyjnego planujemy objąć wsparciem rodziny i osoby indywidualne, które się zgłoszą (co najmniej 40 osób).

 

 

Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS Ostrówek zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy"Ostrówek"

 

Projekt przewiduje działania w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla chłopców i dziewczynek. Jest to program długofalowy, oparty o system treningów prowadzonych przez profesjonalnego trenera. Program ten jest kontynuacją z lat poprzednich.Dzieci poznają zasady gry w piłkę nożną, uczą się taktyki, techniki,systematycznie poprawiają swoją kondycje fizyczną, konfrontują swoje umiejętności w turniejach towarzyskich oraz lidze. Drugim obszarem jest integracja wszystkich środowisk sportowych z terenu gminy Klembów, a także rodzin dzieci biorących udział w zajęciach UKS-u. Integracja taka będzie miała miejsce w czasie meczów, w których młodzi piłkarze UKS-u będą gospodarzami. By promować UKS w środowisku lokalnym, a także by wzmocnić więź między dziećmi a rodzicami.

 

Odkrywamy Świat zrealizowany przez  Parafialny Klub Sportowy "WICI" Zabraniec

 

Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu pięciu spotkań, na których uczestnikom zostaną pokazane eksperymenty i wyjaśnione ich przebiegi. Następnie uczestnicy będą samodzielnie wykonywać te eksperymenty.

Planujemy przeprowadzenie następujących eksperymentów:

Tajemnica piratów – polega na pisanie (rysowanie) sokiem z cytryny oraz wywoływanie termiczne obrazu.

Wyznaczanie północy – polega na zrobieniu kompasu przy pomocy wody, igły i magnesu.

Magia palca – polega na pokazie rozpraszania mielonego pieprzy po powierzchni wody palcem .

Znikający atrament – polega na wykorzystaniu zjawiska zaniku barwy fenoloftaleiny w środowisku alkalicznym.

Kolory tęczy – polega na otrzymaniu z wywaru czerwonej kapusty różnokolorowych roztworów.

 

TŁUSZCZAŃSKI SENIOR zrealizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

W ramach projektu planujemy przeprowadzenie 6 otwartych wykładów/spotkań dla mieszkańców gm. oraz zorganizowanie marszu Nordic Walking.Tematyka otwartych wykładów/spotkań będzie różnorodna, odpowiadająca na potrzeby lokalnego środowiska, będą otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy.Zależy nam, aby wszelkie działania podejmowane w ramach zadania były alternatywą dla czasu wolnego spędzanego w domu, zachęcały do ciągłego poszerzania i pogłębiania wiedzy. Poprzez

spotkania z ciekawymi osobami będziemy inspirować mieszkańców gminy, szczególnie seniorów do podejmowania ciekawych wyzwań. Celem głównym działań podejmowanych dla tej grupy społecznej jest permanentne dokształcanie i kształcenie, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej. By pobudzić do aktywności osoby z grupy 50+ oraz rozpowszechnić wśród mieszkańców gminy ideę zdrowego maszerowania zaplanowaliśmy w ramach projektu marsz Nordic Walking.Ponieważ odbędzie się on w grudniu, zaplanowano także poczęstunek dla każdego z uczestników (ciepły poczęstunek, kawa, herbata). Ważnym elementem projektu będzie także wydanie Biuletynu UTW, w którym każdy chętny będzie mógł podzielić się swoimi zainteresowaniami, pasjami, spostrzeżeniami czy twórczością.

copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl